Hoeveel kilometer loop jij?
home  > route 5 km

Routebeschrijving 5 km

Dag 1:  (start 18:00 uur)

Gysbert Japicxlaan; rechts af  Sam.v. Haringhouckstraat;

Aan het einde over de witte brug en linksaf  het water volgen

naar Altenburg. Via Eikenburg, linksaf over de Friezenburg tot de Ugolaan. Hier rechtsaf de Ugolaan op; Bij oversteekplaats linksaf fietspad de Brekken volgen. Rechtdoor Plantsoen; Franekerstraat; langs het water naar de Pottenbakkertstraat; via  Dr. Joost Halbertsmastraat naar Plein 1455.

(finish)

 

========================================

Dag 2 (start 18.00 uur)

St. Jozefstraat; ophaalbrug (Heechhout); rechtsaf Harlingerstraat;

Na “Hochwald fabriek” linksaf Tjerkwerderweg; Bij Ymswalde linksaf; Voor de brug linksaf via de Workumertrekweg; de Landbuurt en ’t Oordje naar de Harlingerstraat; Hier linksaf en direct weer rechtsaf over de ophaalbrug (Heechhout) naar Plein 1455.

(finish)

 

==========================================

Dag 3:  (start 18.00 uur)

 

Gysbert Japicxbrug; Rechtsaf Laag Bolwerk; Stoomboot kade; Turfkade; Bij Kruispunt rechtsaf over de brug en rechtdoor via de Nanne Reynstraat naar de Burg. Praamsmalaan; Hier linksaf en als maar rechtdoor; Aan het einde rechtdoor over het slingerpad door de tuin van Bloemkamp; Bij het verlaten van het pad naar  de Reinier Cammingalaan; hier linksaf richting de Snekerstraat; de Snekerstraat oversteken en rechtaf ; Hier de mini rotonde oversteken en het fietspad volgen naar Nijland; ( houd rekening met tegemoetkomende en achteropkomende fietsers); Keerpunt nabij Tolhek; In Bolsward rechtsaf naar de Bouwdewijnflat; via de Brunostraat naar de Thomasstraat; hier rechtsaf om de ijsbaan, voetbalvelden en de tennisbaan naar het witte bruggetje van de tennisbaan. Hier rechtsaf de Eekwerdlaan oversteken; linksaf via de Sint Jansbrug en de Dr. Joost Halbertsmastraat naar Plein 1455.

(finish)

 

===========================================

Dag 4:  (start 18.30 uur)

 

Dr. Joost Halbertsmastraat: einde linksaf de Franekerstraat volgen; Het witte bruggetje oversteken en direct na de brug linksaf (water volgen); doorlopen tot na de brug van de Ugolaan en direct na de brug rechtaf. Op dit pad altijd rechtdoor lopen tot aan de afslag naar de boerderij van Titus Brandsma. Dit pad volgen richting Hartwerd; Bij watersplitsing rechtsaf over het schelpenpad; Op het schelpenpad links aanhouden; Bij de nieuwe rondweg oversteken en aan de andere kant van de weg het sschelpenpad langs de rondweg volgen (niet op de rondweg lopen); bij de minirotonde rechtsaf, vanaf hier altijd rechtdoor via de Snekerstraat, voor snackbar 'De Tramhalte' rechtsaf en daarna linksaf richting zwembad Vitaloo (Badweg 5) voor de eindstempel.

Vanaf hier vertrek om 20.00 uur onder begeleiding van muziekkorpsen naar Plein 1455.

In verband met de verkeersveiligheid alleen wachten bij zwembad Vitaloo!

 

(finish)